Renate Hufkens

Van Mol naar Leuven

Ik groeide op in Mol, in het hartje van de Antwerpse Kempen. Al sinds mijn tienerjaren was ik sociaal geëngageerd en geboeid door de politiek. Zo startte ik, samen met een paar medescholieren, de leerlingenraad op in mijn middelbare school.

Na het middelbaar trok ik naar Leuven en startte ik met mijn studies bestuurskunde en Europese betrekkingen. Na een buitenlandse studie-ervaring in Budapest, besloot ik de Antwerpse Kempen in te ruilen voor Leuven, mijn bruisende studentenstad.

Achter de schermen

Ik was de voorbije jaren vooral actief achter de schermen van de partij, zowel professioneel als lokaal. In 2009 startte ik als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement en werd ik ook secretaris van N-VA Leuven. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, ging ik aan de slag als raadgever binnenlands bestuur bij Geert Bourgeois. Daar leerde ik de knepen van het politieke vak. In 2014 volgde ik Geert naar het Martelaarsplein en werd ik zijn adjunct-woordvoerder.

Leuvense gemeenteraad

Naast mijn inzet achter de schermen, zette ik mijn eerste echte politieke stapjes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Samen met acht fractieleden, schopte N-VA Leuven het van een eenmansfractie meteen tot tweede grootste fractie.

Vanuit de oppositie probeerde ik, als voorzitter van de commissie, vooral mijn stempel te drukken op het Leuvense veiligheidsbeleid. Daarnaast zetelde ik ook in de commissies financiën, handels- en sportbeleid en wees ik burgemeester Tobback meermaals op de gebrekkige interne organisatie van de stad.

Soms gaat het toch snel in de politiek

Bij de moeder der verkiezingen van 2014, was ik eerste opvolger voor de Kamer in Vlaams-Brabant. Ik had nooit durven dromen dat deze plaats ooit een effectieve zou worden. Met Theo Francken, als lijsttrekker, had ik eigenlijk beter moeten weten. Na intense onderhandelingen werd Theo staatssecretaris van Asiel en Migratie en mocht ik meteen verhuizen naar de Kamer. Soms gaat het toch snel in de politiek.

Verkiezingen 2018

De liefde bracht me intussen naar Edegem. De voorbije jaren heeft de N-VA hier de nodige veranderingen doorgevoerd om de gemeente nog aangenamer te maken. En nu wil ik hier heel graag mee mijn schouders onder zetten. In Edegem kijk ik met veel belangstelling naar het UZA. Ik ben lid van de commissie Volksgezondheid in het parlement en een goede en betaalbare gezondheidszorg is cruciaal voor mijn partij. Een ziekenhuis als het UZA speelt hierin een belangrijke rol en verdient alle steun. De tijd die me rest naast de politiek, investeer ik in mijn bijkomende studies bedrijfsmanagement aan de Vlerick Business School.

Medewerkers

Thomas Villa

Parlementair Medewerker